Eka Mahendra Putra, S. Pd.
NIK:
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Laki-Laki
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Pendidikan Bahasa Arab
Status: GHY
Jenis GTK: Guru Kemuhammadiyahan & Tarikh
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No.259