Siti Syamsudduha Rasyid, S.E.
NIK:
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Manajemen
Status: GHY
Jenis GTK: Staff TU
Alamat : Jl. Dr. Ratulangi Lr. 7 No. 11