St. Rahmawati, S.Pd., M.Pd.
NIK:
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Soki, 13 Agustus 1996
Agama: islam
Pendidikan: S2
Jurusan: Pendidikan Agama Islam
Status: GTY
Jenis GTK: Akidah Akhlak & Wali Kelas
Alamat :