Sumarni, S.Pd.
NIK:
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Sinjai, 12 November 1995
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Pendidikan Bahasa Arab
Status: GHY
Jenis GTK: Guru Bahasa Arab, BTQ & Wali Kelas
Alamat : Jl. Sultan Alauddin no. 259 Pesmadina Unismuh Makassar
Sumarni Fanisha